Chia sẻ câu chuyện cảm xúc về gia đình bạn

BƯỚC 1: kể chuyện về nhà

Còn lại 100 ký tự

BƯỚC 2: chọn cảm xúc & trang trí câu chuyện

Bạn có thể double click lên chữ để thay đổi nội dung và di chuyển vị trí các thành phần trên ảnh để tạo ra 1 poster ưng ý

Chọn cảm xúc của bạn

    Chọn nền minh họa câu chuyện

    Đổi nền khác